Archiwum kategorii: BIBLIOTEKA

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW

  REGULAMIN korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych Na podstawie art. 22 ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) § 1 W celu zapewnienia trzyletniego okresu używania podręczników i materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki …

Kontynuuj czytanie »

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

I. Wstęp 1. Regulamin obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie. 2. Regulamin stanowi załącznik nr 9 do Statutu Szkoły. II. Charakter i zadania 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, doskonalenia warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 2. Z …

Kontynuuj czytanie »