WARTO PRZECZYTAĆ

WYKAZ KSIĄŻEK DOTYCZĄCYCH ROZWOJU
I WYCHOWANIA DZIECI, DOSTĘPNYCH DLA RODZICÓW
W NASZEJ BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

 

1. Baran B.: Rola więzi społeczno – emocjonalnej w kształtowaniu osobowości dziecka. Warszawa 1981
2. Binder G., Michaels R.: Trudności w nauce. Skuteczne sposoby pracy z dzieckiem. Warszawa 2003
3. Bragdon A. D., Gamon D.: Kiedy mózg pracuje inaczej. Gdańsk 2005
4. Brejnak W.: Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki? Warszawa 2006
5. Brejnak w.: Dysleksja. Warszawa 2003
6. Brejnak W.: Kochaj i wspomagaj. Poradnik dla rodziców. Warszawa 2008
7. Brosche H.: Nie jest źle być słabym uczniem. Jak sobie radzić ze szkolnymi problemami dzieci. Warszawa 2011
8. Charlish A.: Kiedy rodzice się rozchodzą. Jak pomóc dzieciom? Bielsko-Biała 2003
9. Covington M. V., Mannheim Teel K.: Motywacja do nauki. Gdańsk 2004.
10. Debesse M.: Etapy wychowania. Warszawa 1983
11. Dzierzgowska I.: Rodzice w szkole. Warszawa 2000
12. Faber A. i Mazlish E.: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań 2001
13. Filipczuk H.: Każde dziecko jest inne. O czynnikach rozwoju psychicznego dzieci. Warszawa 1966
14. Filipczuk H.: Rodzice i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Warszawa 1985.
15. Filipczuk H.: Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. Warszawa 1985
16. Franus E.: Rozwój małego dziecka. Warszawa 1979
17. Gałkowski T.: Dzieci specjalnej troski. Warszawa 1972
18. Gałkowski T.: Jak zrozumieć swoje dziecko. Warszawa 2003
19. Gertsmann S.: Rozwój uczuć. Warszawa 1976
20. Gürtler H. Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie. Warszawa 2003
21. Gurycka A.: Rozwój i kształtowanie zainteresowań. Warszawa 1978
22. Hamer H.: Demon nietolerancji. Warszawa 1974
23. Han – Ilgiewicz N.: Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne. Warszawa 1961
24. Herbert M.: Co wolno dziecku. Rozsądne ustalanie granic. Gdańsk 2008
25. Herbert M.: Krnąbrne zachowanie. Jak sobie z nim poradzić. Gdańsk 2005
26. Herbert M.: Rozwój społeczny ucznia. Poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania. Gdańsk 2004
27. Jundziłł. I.: Dziecko – ofiara przemocy. Warszawa 1993
28. Kamiński W., Gigas B.: Opowiedz mi coś! Układanie opowiadań z dziećmi. Kielce 2000
29. Kiełbasa B.: Profilaktyka uzależnień. Narkotyki, alkohol, leki, sterydy. Sosnowiec 2007
30. Kümpel M.: Jedynak. Warszawa 2004
31. Laniado N.: Nieznośne dzieci i zdesperowani rodzice. Warszawa 2004
32. Laniado N.: Zazdrosne dzieci. Warszawa 2004
33. Łopuszki J.: Od najmłodszych lat … Jak ustrzec dziecko przed alkoholem. Warszawa 1972
34. Marzano R. J., Panter D. E.: Trudna sztuka pisania i czytania. Gdańsk 2004
35. Maxwell R.: Dzieci, alkohol, narkotyki. Gdańsk 2000
36. McKay M., Davis M., Fanning P.: Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk 2005
37. Montana Czrnawska M.: Przyjazne porozumiewanie się. Gdańsk 2005.
38. Natowski H.: Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. Warszawa 1980
39. Neuhaust C.: Dziecko nadpobudliwe. Jak zrozumieć objawy i znaleźć odpowiednie rozwiązania. Warszawa 2005
40. Nowak A.: Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Kraków 2000
41. Osiecka J.: Rodzina i dom. Kącik dziecka. Warszawa 1975
42. Oszwa U. „Dziecko z zaburzeniami rozwoju. Vademecum. Kraków 2007
43. Pauli s., Kisch A.: Co się dzieje z moim dzieckiem ? Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania. Warszawa 2004
44. Perleth Ch., Schatz T., Gast – Gampe M.: Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci. Warszawa 2003
45. Półturzycki J., Wesołowska E. A.: Nie tylko Szkoła. Warszawa 1987
46. Przewęda R.: Rozwój somatyczny i motoryczny. Warszawa1973
47. Raymond S.: Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją. Kielce 2004
48. Rodzice i dzieci. Encyklopedia. Bielsko – Biała 2002
49. Rodzice, dzieci, wychowanie – poradnik dla rodziców. Pod red. B. Milewicza. Warszawa 1968
50. Rodzina i dziecko. Pod red. M. Ziemskiej. Warszawa 1979
51. Rodzina o rodzinie. Warszawa 1967
52. Rudniański J.: Jak się uczyć ?. Warszawa 1964
53. Rumpf J.: Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat.Gdańsk 2004
54. Scott Ridley D.: Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności. Gdańsk 2005.
55. Semenowicz H.: Rodzina i dom. Kształtowanie więzi rodzinnej.Warszawa 1976.
56. Tyszkowa M.: Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. Warszawa 1977
57. Tyszkowa M.: Ontogeneza mowy i myślenia. Warszawa 1975
58. Walters S. B.: Kłamstwo, cała prawda o … . Gdańsk 2005
59. Weyhreter H.: Trudności z koncentracją uwagi. Warszawa 2004
60. Weyhreter H.: Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci. Wskazówki dla rodziców. Warszawa 2001
61. Whitham C.: Jak powiedzieć dziecku nie. Warszawa 2003
62. Ziemska M.: Postawy rodzicielskie. Warszawa 1973