«

»

BIBLIOTEKA dobre miejsce dla człowieka

„BIBLIOTEKA DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA”

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w listopadzie został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny
„Biblioteka dobre miejsce dla człowieka” dla uczniów klas I-VI.
Celem konkursu była promocja biblioteki szkolnej i czytelnictwa, popularyzacja obchodów MMBS
oraz rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród uczniów.

Na konkurs wpłynęły 34 prace uczniów z klas I, II, III i IV. Komisja w składzie: Wiesława Bielawa-Belka, Katarzyna Karcz,
Paulina Konkel, Sandra Miłejko i Wioletta Wydrowska przyznała miejsca oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach następującym uczniom:

w kategorii klas I – II

I miejsce
JUDYTA MŁYŃSKA IC
ANNA KOLKA IG
KORNELIA KOHNKE IIB

II miejsce
KLAUDIA MARSCHK IC
ARTUR PITUŁA IIA

III miejsce
ROZALIA ŁAPA IC
ZUZANNA HINCA ID

Wyróżnienie

JULIA LABUDA IC, OLIVIER KUPER ID, ROKSANA GIEZEK IF, KATARZYNA DROŹDZIK IG,
WERONIKA TRAWICKA IIB, KAROLINA RYBAKOWSKA IIE

w kategorii klas III – IV

I miejsce
ALEKSANDER MIELEWCZYK IIIA
MARTA MAKURAT IIIE

II miejsce MIKOŁAJ TREDER IVB

III miejsce OLIWIER GAŁĄZKA IVB

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy. Miejsca nagrodzone zostały książkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Nagrodzone prace można było oglądać na wystawie w szkole oraz w bibliotece.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy wykonania zwycięskich prac.
Konkurs zorganizowały: Wioletta Wydrowska, Paulina Konkel i Katarzyna Karcz.

ZDJĘCIA 2015 009

ZDJĘCIA 2015 028
Przygotowała: Katarzyna Karcz